เทปบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

Q4 2017 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2561

ชมออนไลน์

Q3 2017 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560

ชมออนไลน์

Webcast สำหรับผลประกอบการของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ไตรมาส 3 2560
(Conducted in English language)

วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2560

ชมออนไลน์

Q2 2017 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 11 สิงหาคม 2560

ชมออนไลน์

Webcast สำหรับผลประกอบการของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ไตรมาส 2 2560
(Conducted in English language)

วันที่ : 8 สิงหาคม 2560

ชมออนไลน์

Q1 2017 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2560

ชมออนไลน์

Webcast สำหรับผลประกอบการของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ไตรมาส 1 2560
(Conducted in English language)

วันที่ : 9 พฤษภาคม 2560

ชมออนไลน์

Webcast สำหรับผลประกอบการของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ประจำปี 2559
(Conducted in English language)

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2560

ชมออนไลน์

Q4 2016 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชมออนไลน์

Q3 2016 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559

ชมออนไลน์

Q2 2016 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 17 สิงหาคม 2559

ชมออนไลน์

Q4 2015 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 02 มีนาคม 2559

ชมออนไลน์

Q3 2015 Results Presentation

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558

ชมออนไลน์

Q2 2015 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 17 สิงหาคม 2558

ชมออนไลน์

Q1 2015 Results Presentation

วันที่ : 03 มิถุนายน 2558

ชมออนไลน์

Q4 2014 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 09 มีนาคม 2558

ชมออนไลน์

Q3 2014 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 02 ธันวาคม 2557

ชมออนไลน์

Q2 2014 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 27 สิงหาคม 2557

ชมออนไลน์

Q1 2014 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2557

ชมออนไลน์

Q4 2013 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 13 มีนาคม 2557

ชมออนไลน์

Q3 2013 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 03 ธันวาคม 2556

ชมออนไลน์

Q2 2013 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 27 สิงหาคม 2556

ชมออนไลน์

Q1 2013 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 13 พฤษภาคม 2556

ชมออนไลน์

Q3 2012 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 08 พฤศจิกายน 2555

ชมออนไลน์

Q2 2012 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 09 สิงหาคม 2555

ชมออนไลน์

Q1 2012 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2555

ชมออนไลน์

Q4 2011 Results Presentation (Conducted in Thai language)

วันที่ : 27 มีนาคม 2555

ชมออนไลน์