เทปบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

Webcast สำหรับผลประกอบการของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ไตรมาส 2 2561
(Conducted in English language)

วันที่ : 14 สิงหาคม 2561

ชมออนไลน์

Webcast สำหรับผลประกอบการของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ไตรมาส 1 2561
(Conducted in English language)

วันที่ : 7 พฤษภาคม 2561

ชมออนไลน์

2Q18 SET opportunity day

วันที่ : 17 สิงหาคม 2561

ชมออนไลน์

1Q18 SET opportunity day (Conducted in English language)

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2561

ชมออนไลน์