เทปบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

Webcast สำหรับผลประกอบการของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ไตรมาส 3 2561
(Conducted in English language)

วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2018 (20:00 - 21:00 น., เวลากรุงเทพฯ)

ชมออนไลน์

Webcast สำหรับผลประกอบการของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ไตรมาส 2 2561
(Conducted in English language)

วันที่ : 14 สิงหาคม 2561

ชมออนไลน์

Webcast สำหรับผลประกอบการของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ไตรมาส 1 2561
(Conducted in English language)

วันที่ : 7 พฤษภาคม 2561

ชมออนไลน์

3Q18 SET opportunity day

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561

ชมออนไลน์

2Q18 SET opportunity day

วันที่ : 17 สิงหาคม 2561

ชมออนไลน์

1Q18 SET opportunity day (Conducted in English language)

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2561

ชมออนไลน์