ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

นายบัลลังก์ ไวยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
979/12 ชั้น M อาคาร SM Tower
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทร.:  +66(0) 2298-0024 ต่อ 4260, 4270 และ 4276
อีเมล์:  ir@thaiunion.com
แผนที่

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้