ข้อมูลนำเสนอ

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2560

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 3.32 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 3.59 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 4.25 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 1.84 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 4.11 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 4.68 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 4.91 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 3.13 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ปี 2554
ขนาดไฟล์ 3.99 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปี 2554

ปี 2554
ขนาดไฟล์ 747 KB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2553

ปี 2552
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปี 2552

ปี 2552
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2552

ปี 2552
ขนาดไฟล์ 5.16 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการดำเนินงานปี 2551 และแนวโน้มปี 2552

ปี 2551
ขนาดไฟล์ 4.00 MB
ดาวน์โหลด