ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
16.30 THB
- (-%)


ปรับปรุงเมื่อ: 22 มิถุนายน 2561 16:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,361,700
มูลค่า (บาท): 87,818,920
ราคาปิดก่อนหน้า: 16.30
ราคาเปิด: 16.50
ช่วงราคาระหว่างวัน: 16.30 - 16.60
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 16.10 - 21.80
Chart Type