ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
18.20 THB
- (-%)


ปรับปรุงเมื่อ: 20 ตุลาคม 2560 12:04
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 3,093,800
มูลค่า (บาท): 56,707,880
ราคาปิดก่อนหน้า: 18.20
ราคาเปิด: 18.30
ช่วงราคาระหว่างวัน: 18.20 - 18.40
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 18.10 - 22.70
Chart Type