ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
18.40 THB
- (-%)


ปรับปรุงเมื่อ: 20 มิถุนายน 2562 15:05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,323,300
มูลค่า (บาท): 98,275,370
ราคาปิดก่อนหน้า: 18.40
ราคาเปิด: 18.50
ช่วงราคาระหว่างวัน: 18.40 - 18.60
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 14.70 - 19.50
Chart Type