ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
20.50 THB
+0.10 (0.49%)


ปรับปรุงเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2561 12:27
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 3,470,100
มูลค่า (บาท): 70,665,220
ราคาปิดก่อนหน้า: 20.40
ราคาเปิด: 20.40
ช่วงราคาระหว่างวัน: 20.20 - 20.50
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 17.70 - 22.70
Chart Type