ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
18.80 THB
+0.10 (0.53%)


ปรับปรุงเมื่อ: 25 เมษายน 2562 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 8,772,600
มูลค่า (บาท): 164,248,670
ราคาปิดก่อนหน้า: 18.70
ราคาเปิด: 18.70
ช่วงราคาระหว่างวัน: 18.50 - 18.90
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 14.70 - 19.50
Chart Type