ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
21.30 THB
+0.20 (0.95%)


ปรับปรุงเมื่อ: 28 เมษายน 2560 16:40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 7,612,600
มูลค่า (บาท): 160,978,110
ราคาปิดก่อนหน้า: 21.10
ราคาเปิด: 21.10
ช่วงราคาระหว่างวัน: 21.00 - 21.30
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 19.50 - 22.80
Chart Type