ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
18.60 THB
- (-%)


ปรับปรุงเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2562 11:53
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,463,600
มูลค่า (บาท): 27,247,160
ราคาปิดก่อนหน้า: 18.60
ราคาเปิด: 18.80
ช่วงราคาระหว่างวัน: 18.50 - 18.80
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 14.70 - 20.80
Chart Type