ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
18.00 THB
-0.10 (-0.55%)


ปรับปรุงเมื่อ: 26 เมษายน 2561 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,465,900
มูลค่า (บาท): 97,588,960
ราคาปิดก่อนหน้า: 18.10
ราคาเปิด: 17.90
ช่วงราคาระหว่างวัน: 17.70 - 18.00
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 17.40 - 22.70
Chart Type