ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
21.20 THB
-0.20 (-0.93%)


ปรับปรุงเมื่อ: 28 มิถุนายน 2560 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 3,567,200
มูลค่า (บาท): 75,755,100
ราคาปิดก่อนหน้า: 21.40
ราคาเปิด: 21.20
ช่วงราคาระหว่างวัน: 21.20 - 21.40
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 19.50 - 22.80
Chart Type