ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
17.90 THB
-0.10 (-0.56%)


ปรับปรุงเมื่อ: 15 สิงหาคม 2561 16:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 6,034,300
มูลค่า (บาท): 107,646,360
ราคาปิดก่อนหน้า: 18.00
ราคาเปิด: 17.90
ช่วงราคาระหว่างวัน: 17.70 - 18.00
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 14.70 - 21.30
Chart Type