ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
17.30 THB
- (-%)


ปรับปรุงเมื่อ: 11 ธันวาคม 2561 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 10,714,800
มูลค่า (บาท): 184,826,870
ราคาปิดก่อนหน้า: 17.30
ราคาเปิด: 17.20
ช่วงราคาระหว่างวัน: 17.00 - 17.40
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 14.70 - 21.30
Chart Type