ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
19.30 THB
-0.20 (-1.03%)


ปรับปรุงเมื่อ: 24 สิงหาคม 2560 12:04
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,278,400
มูลค่า (บาท): 24,769,050
ราคาปิดก่อนหน้า: 19.50
ราคาเปิด: 19.50
ช่วงราคาระหว่างวัน: 19.30 - 19.60
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 19.00 - 22.70
Chart Type