ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
15.80 THB
-0.30 (-1.86%)


ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2561 16:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 8,491,300
มูลค่า (บาท): 134,107,590
ราคาปิดก่อนหน้า: 16.10
ราคาเปิด: 16.10
ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.60 - 16.10
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 14.70 - 21.30
Chart Type