ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
19.00 THB
-0.20 (-1.04%)


ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2560 16:36
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 15,580,700
มูลค่า (บาท): 292,585,120
ราคาปิดก่อนหน้า: 19.20
ราคาเปิด: 18.70
ช่วงราคาระหว่างวัน: 18.60 - 19.00
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 17.70 - 22.70
Chart Type