นักลงทุนสัมพันธ์

แบรนด์อาหารทะเลระดับนานาชาติที่มีความโดดเด่น ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

ผู้นำอาหารทะเลระดับโลกที่มุ่งมั่นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยนวัตกรรมที่มองไปข้างหน้า ผนวกกับความคิดริเริ่ม และการขยายตัวของตลาดเกิดใหม่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายรายได้ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปีพ.ศ. 2563

ไทยยูเนี่ยนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2520 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2537 ด้วยผลการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพิสูจน์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นถึงศักยภาพการเติบโตแบบทวีคูณของเรา

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

    ยอดขายรวม

    หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าพาร์ที่ตราไว้จาก 1 บาท เป็น 0.25 บาท และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557

    3 หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์

    Investor Kits

    Download