นักลงทุนสัมพันธ์

แบรนด์อาหารทะเลระดับนานาชาติที่มีความโดดเด่น ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

ไทยยูเนี่ยนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2537 ด้วยผลการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพิสูจน์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของเรา

ภายในปี พ.ศ. 2566 ไทยยูเนี่ยนตั้งเป้าหมายที่จะต่อยอดธุรกิจเชิงกลยุทธ์ รวมถึงพัฒนาบุคลากรทั่วโลกเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน เราจะสร้างผลกำไรที่เติบโต ตลอดจนกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจ

เรายังคงมุ่งที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันการสร้างผลกำไรจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัทอะแวนติ ฟีดส์ นอกจากนี้เราจะยังคงมุ่งหน้าสร้างความเติบโตในธุรกิจนวัตกรรม เช่น Ingredients ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และอาหารสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ คณะผู้บริหารยังคงให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรในองค์กร และยึดมั่นในวิสัยทัศน์องค์กร ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านอาหารทะเล ที่น่าเชื่อถือที่สุดของโลก ทั้งหมดนี้คือหลักการในการดำเนินธุรกิจของเรา

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

    ยอดขายรวม

    หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าพาร์ที่ตราไว้จาก 1 บาท เป็น 0.25 บาท และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557

    4 หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์

    Investor Kits

    Download