ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ถ่ายทอดสดการรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2562
05 พ.ย. 2562
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2562
05 พ.ย. 2562
Opportunity Day ประไตรมาสที่ 3/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ)
13 พ.ย. 2562

กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว

Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2562
7 ต.ค. - 5 พ.ย. 2562
Opportunity Day ประไตรมาสที่ 2/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
09 ส.ค. 2562
ถ่ายทอดสดการรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2562
06 ส.ค. 2562
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2562
06 ส.ค. 2562
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2562
8 ก.ค. - 6 ส.ค. 2562
Opportunity Day ประไตรมาสที่ 1/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ)
14 พ.ค. 2562
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2562
07 พ.ค. 2562
ถ่ายทอดสดการรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2562
07 พ.ค. 2562
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2562
8 เม.ย. - 7 พ.ค. 2562
งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
05 เม.ย. 2562
Opportunity Day ประจำปี 2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
05 มี.ค. 2562
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2561
20 ก.พ. 2562
ถ่ายทอดสดการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
20 ก.พ. 2562
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2561
22 ม.ค. - 22 ก.พ. 2562
Opportunity Day ประไตรมาสที่ 3/2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ)
21 พ.ย. 2561
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2561
05 พ.ย. 2561
ถ่ายทอดสดการรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2561
05 พ.ย. 2561
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2561
7 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561
Opportunity Day ประไตรมาสที่ 2/2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 ส.ค. 2561
ถ่ายทอดสดการรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2561
06 ส.ค. 2561
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2561
06 ส.ค. 2561
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2561
8 ก.ค. - 6 ส.ค. 2561
Opportunity Day ประไตรมาสที่ 1/2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ)
22 พ.ค. 2561
ถ่ายทอดสดการรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2561
07 พ.ค. 2561
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2561
07 พ.ค. 2561
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2561
8 เม.ย. - 7 พ.ค. 2561
งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
05 เม.ย. 2561
Opportunity Day ประจำปี 2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 ก.พ. 2561
ถ่ายทอดสดการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
20 ก.พ. 2561
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2560
20 ก.พ. 2561
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2560
22 ม.ค. - 22 ก.พ. 2561
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 3/2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 พ.ย. 2560
ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ ครั้งที่ 2/2560
14 พ.ย. 2560
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2560
06 พ.ย. 2560
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2560
8 ต.ค. - 6 พ.ย. 2560
ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ ครั้งที่ 1/2560
18 ส.ค. 2560
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 2/2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 ส.ค. 2560
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2560
07 ส.ค. 2560
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2560
9 ก.ค. - 7 ส.ค. 2560
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2560
08 พ.ค. 2560
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2560
9 เม.ย. - 8 พ.ค. 2560
งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
05 เม.ย. 2560
Opportunity Day ประจำปี 2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 ก.พ. 2560
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2559
21 ก.พ. 2560
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2559
23 ม.ค. - 21 ก.พ. 2560
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 3/2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23 พ.ย. 2559
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2559
07 พ.ย. 2559
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2559
07 พ.ย. 2559
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2559
9 ต.ค. - 7 พ.ย. 2559
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2559
9 ต.ค. - 7 พ.ย. 2559
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 2/2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 ส.ค. 2559
งานประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาสที่ 2/2559
09 ส.ค. 2559
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2559
08 ส.ค. 2559
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2559
10 ก.ค. - 8 ส.ค. 2559
นักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุนและนายธนาคารเยี่ยมชมกิจการ กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปในทวีปยุโรป
18 - 26 มิ.ย. 2559
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 1/2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 พ.ค. 2559
งานประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาสที่ 1/2559
10 พ.ค. 2559
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2559
09 พ.ค. 2559
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2559
10 เม.ย. - 9 พ.ค. 2559
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
05 เม.ย. 2559
Opportunity Day ประจำปี 2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
02 มี.ค. 2559
งานประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2558
23 ก.พ. 2559
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
23 ก.พ. 2559
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2558
29 ม.ค. - 23 ก.พ. 2559
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 3/2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 พ.ย. 2558
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3/2558
12 พ.ย. 2558
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2558
11 พ.ย. 2558
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
19 ต.ค. 2558
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2558
13 ต.ค. - 11 พ.ย. 2558
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
16 ก.ย. 2558
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 2/2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 ส.ค. 2558
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2/2558
14 ส.ค. 2558
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2558
13 ส.ค. 2558
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2558
15 ก.ค. - 13 ส.ค. 2558
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
08 มิ.ย. 2558
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 1/2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
03 มิ.ย. 2558
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1/2558
15 พ.ค. 2558
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2558
15 พ.ค. 2558
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2558
16 เม.ย. - 15 พ.ค. 2558
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
03 เม.ย. 2558
Opportunity Day ประจำปี 2557 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
09 มี.ค. 2558
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557
27 ก.พ. 2558
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2557
27 ก.พ. 2558
Corporate Silence Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2557
29 ม.ค. - 27 ก.พ. 2558
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
24 ธ.ค. 2557
งานประชุมนักวิเคราะห์
19 ธ.ค. 2557
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
18 ธ.ค. 2557
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 3/2557 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
02 ธ.ค. 2557
งานประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาสที่ 3/2557
14 พ.ย. 2557
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2557
13 พ.ย. 2557
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2557
16 ต.ค. - 13 พ.ย. 2557
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 2/2557 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 ส.ค. 2557
งานประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาสที่ 2/2557
14 ส.ค. 2557
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2557
14 ส.ค. 2557
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2557
16 ก.ค. - 14 ส.ค. 2557
นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันเยี่ยมชมโรงงาน TUF ที่มหาชัย
14 ก.ค. 2557
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
24 มิ.ย. 2557
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 1/2557ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 พ.ค. 2557
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1/2557
16 พ.ค. 2557
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2557
15 พ.ค. 2557
Corporate Silent Periodก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2557
1 - 15 พ.ค. 2557
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
03 เม.ย. 2557
Opportunity Day ประจำปี 2556ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 มี.ค. 2557
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2556
24 ก.พ. 2557
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556
24 ก.พ. 2557
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2556
10 - 24 ก.พ. 2557
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 3/2556 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
03 ธ.ค. 2556
งานประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาสที่ 3/2556
12 พ.ย. 2556
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2556
11 พ.ย. 2556
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2556
28 ต.ค. - 11 พ.ย. 2556
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
19 ก.ย. 2556
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 2/2556 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 ส.ค. 2556
งานประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาสที่ 2/2556
13 ส.ค. 2556
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2556
13 ส.ค. 2556
Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2556
15 ก.ค. - 13 ส.ค. 2556
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
07 มิ.ย. 2556
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 1/2556 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 พ.ค. 2556
งานประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาสที่ 1/2556
10 พ.ค. 2556
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2556
10 พ.ค. 2556
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
10 เม.ย. 2556
งานประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2555
04 มี.ค. 2556
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2555
01 มี.ค. 2556
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
28 ม.ค. 2556