ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
16.80 THB
+0.20 (1.20%)


ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2565 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 16,976,431
มูลค่า (บาท): 285,052,800
ราคาปิดก่อนหน้า: 16.60
ราคาเปิด: 16.70
ช่วงราคาระหว่างวัน: 16.60 - 16.90
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 16.00 - 23.00
Chart Type