ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
17.80 THB
+0.10 (0.56%)


ปรับปรุงเมื่อ: 23 สิงหาคม 2562 16:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 7,477,800
มูลค่า (บาท): 133,149,330
ราคาปิดก่อนหน้า: 17.70
ราคาเปิด: 17.70
ช่วงราคาระหว่างวัน: 17.70 - 18.00
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 15.50 - 19.80
Chart Type