ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
14.20 THB
-0.10 (-0.70%)


ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2566 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 11,408,061
มูลค่า (บาท): 163,795,670
ราคาปิดก่อนหน้า: 14.30
ราคาเปิด: 14.40
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.20 - 14.50
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 12.40 - 19.10
Chart Type