ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
20.80 THB
- (-%)


ปรับปรุงเมื่อ: 27 ตุลาคม 2564 14:04
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 8,531,600
มูลค่า (บาท): 177,306,000
ราคาปิดก่อนหน้า: 20.80
ราคาเปิด: 20.80
ช่วงราคาระหว่างวัน: 20.70 - 20.90
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 13.00 - 23.00
Chart Type