ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
15.30 THB
-0.10 (-0.65%)


ปรับปรุงเมื่อ: 16 กรกฎาคม 2567 13:45
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 8,362,885
มูลค่า (บาท): 127,312,730
ราคาปิดก่อนหน้า: 15.40
ราคาเปิด: 15.40
ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.10 - 15.40
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 12.70 - 16.00
Chart Type