ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
15.20 THB
- (-%)


ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2562 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 7,588,400
มูลค่า (บาท): 115,499,720
ราคาปิดก่อนหน้า: 15.20
ราคาเปิด: 15.20
ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.10 - 15.40
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 15.10 - 19.80
Chart Type