ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
13.50 THB
-0.10 (-0.74%)


ปรับปรุงเมื่อ: 06 สิงหาคม 2563 16:36
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 4,139,500
มูลค่า (บาท): 55,958,390
ราคาปิดก่อนหน้า: 13.60
ราคาเปิด: 13.60
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.50 - 13.60
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 10.30 - 18.90
Chart Type