ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
18.70 THB
+1.20 (6.86%)


ปรับปรุงเมื่อ: 28 กันยายน 2565 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 114,401,361
มูลค่า (บาท): 2,075,197,430
ราคาปิดก่อนหน้า: 17.50
ราคาเปิด: 17.50
ช่วงราคาระหว่างวัน: 17.50 - 18.70
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 15.20 - 21.90
Chart Type