ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
15.20 THB
-0.10 (-0.65%)


ปรับปรุงเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2566 16:46
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 34,436,972
มูลค่า (บาท): 521,135,930
ราคาปิดก่อนหน้า: 15.30
ราคาเปิด: 15.20
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.80 - 15.30
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 13.10 - 19.10
Chart Type