ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
14.70 THB
+0.10 (0.68%)


ปรับปรุงเมื่อ: 15 มกราคม 2564 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 35,430,900
มูลค่า (บาท): 523,443,360
ราคาปิดก่อนหน้า: 14.60
ราคาเปิด: 14.80
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.60 - 14.90
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 10.30 - 16.30
Chart Type