ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
15.30 THB
- (-%)


ปรับปรุงเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2563 09:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): -
มูลค่า (บาท): 0
ราคาปิดก่อนหน้า: 15.30
ราคาเปิด: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: -
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 12.80 - 19.80
Chart Type