ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
13.70 THB
+0.20 (1.48%)


ปรับปรุงเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2563 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 75,779,800
มูลค่า (บาท): 1,033,690,200
ราคาปิดก่อนหน้า: 13.50
ราคาเปิด: 13.60
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.40 - 13.80
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 10.30 - 19.80
Chart Type