ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
15.70 THB
+0.30 (1.95%)


ปรับปรุงเมื่อ: 27 ตุลาคม 2563 17:00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 24,274,000
มูลค่า (บาท): 379,197,580
ราคาปิดก่อนหน้า: 15.40
ราคาเปิด: 15.40
ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.40 - 15.90
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 10.30 - 16.10
Chart Type