ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
18.60 THB
+0.10 (0.54%)


ปรับปรุงเมื่อ: 17 มิถุนายน 2564 16:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 32,499,800
มูลค่า (บาท): 603,966,460
ราคาปิดก่อนหน้า: 18.50
ราคาเปิด: 18.50
ช่วงราคาระหว่างวัน: 18.30 - 18.80
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 12.10 - 18.90
Chart Type