ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
14.40 THB
-0.20 (-1.37%)


ปรับปรุงเมื่อ: 27 มกราคม 2563 11:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,212,300
มูลค่า (บาท): 75,617,430
ราคาปิดก่อนหน้า: 14.60
ราคาเปิด: 14.40
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.30 - 14.70
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 12.80 - 19.80
Chart Type