ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
13.70 THB
-0.20 (-1.44%)


ปรับปรุงเมื่อ: 03 เมษายน 2563 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 8,304,600
มูลค่า (บาท): 114,823,470
ราคาปิดก่อนหน้า: 13.90
ราคาเปิด: 13.90
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.70 - 14.10
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 10.30 - 19.80
Chart Type