ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
14.10 THB
-0.20 (-1.40%)


ปรับปรุงเมื่อ: 31 มีนาคม 2566 16:50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 50,100,891
มูลค่า (บาท): 705,567,750
ราคาปิดก่อนหน้า: 14.30
ราคาเปิด: 14.40
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.90 - 14.40
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 14.10 - 19.10
Chart Type