ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: TU
ราคาล่าสุด
22.40 THB
- (-%)


ปรับปรุงเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2564 16:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): -
มูลค่า (บาท): 0
ราคาปิดก่อนหน้า: 22.40
ราคาเปิด: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: -
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 13.00 - 23.00
Chart Type