บทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน (MD&A)

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2567

ปี 2567
ขนาดไฟล์ 441 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 804 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 983 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 880 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 811 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 856 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 917 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 828 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 888 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 880 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 835 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 748 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 846 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 830 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 711 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 811 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2562

ปี 2562
ขนาดไฟล์ 851 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2562

ปี 2562
ขนาดไฟล์ 782 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2562

ปี 2562
ขนาดไฟล์ 901 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2562

ปี 2562
ขนาดไฟล์ 840 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2561

ปี 2561
ขนาดไฟล์ 789 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2561

ปี 2561
ขนาดไฟล์ 807 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2561

ปี 2561
ขนาดไฟล์ 764 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2561

ปี 2561
ขนาดไฟล์ 805 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2560

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 861 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2560

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 679 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2560

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 356 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2560

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 507 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 375 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 376 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 368 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 759 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 595 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 693 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 674 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 739 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 762 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 731 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 764 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 645 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 813 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 716 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 814 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 710 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 530 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 398 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 474 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 244 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2554

ปี 2554
ขนาดไฟล์ 297 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2554

ปี 2554
ขนาดไฟล์ 289 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2554

ปี 2554
ขนาดไฟล์ 333 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2553

ปี 2553
ขนาดไฟล์ 302 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2553

ปี 2553
ขนาดไฟล์ 421 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2553

ปี 2553
ขนาดไฟล์ 164 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2553

ปี 2553
ขนาดไฟล์ 114 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2552

ปี 2552
ขนาดไฟล์ 161 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2552

ปี 2552
ขนาดไฟล์ 160 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2552

ปี 2552
ขนาดไฟล์ 140 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2552

ปี 2552
ขนาดไฟล์ 112 KB
ดาวน์โหลด