บทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน (MD&A)

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2564

Year 2564
File size 835 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2564

Year 2564
File size 748 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2563

Year 2563
File size 846 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2563

Year 2563
File size 830 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2563

Year 2563
File size 711 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2563

Year 2563
File size 811 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2562

Year 2562
File size 851 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2562

Year 2562
File size 782 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2562

Year 2562
File size 901 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2562

Year 2562
File size 840 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2561

Year 2561
File size 789 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2561

Year 2561
File size 807 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2561

Year 2561
File size 764 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2561

Year 2561
File size 805 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2560

Year 2560
File size 861 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2560

Year 2560
File size 679 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2560

Year 2560
File size 356 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2560

Year 2560
File size 507 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2559

Year 2559
File size 375 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2559

Year 2559
File size 376 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2559

Year 2559
File size 368 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2559

Year 2559
File size 759 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2558

Year 2558
File size 595 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2558

Year 2558
File size 693 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2558

Year 2558
File size 674 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2558

Year 2558
File size 739 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2557

Year 2557
File size 762 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2557

Year 2557
File size 731 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2557

Year 2557
File size 764 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2557

Year 2557
File size 645 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2556

Year 2556
File size 813 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2556

Year 2556
File size 716 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2556

Year 2556
File size 814 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2556

Year 2556
File size 710 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2555

Year 2555
File size 530 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2555

Year 2555
File size 398 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2555

Year 2555
File size 474 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2555

Year 2555
File size 244 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2554

Year 2554
File size 297 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2554

Year 2554
File size 289 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2554

Year 2554
File size 333 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2553

Year 2553
File size 302 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2553

Year 2553
File size 421 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2553

Year 2553
File size 164 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2553

Year 2553
File size 114 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ประจำปี 2552

Year 2552
File size 161 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2552

Year 2552
File size 160 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2552

Year 2552
File size 140 KB
ดาวน์โหลด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2552

Year 2552
File size 112 KB
ดาวน์โหลด