ข้อมูลนำเสนอ

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567

ปี 2567
ขนาดไฟล์ 4.68 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 8.79 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 9.48 MB
ดาวน์โหลด

Knowledge-Sharing SeaChange® 2030

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 3.65 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 8.89 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 8.51 MB
ดาวน์โหลด

Knowledge-Sharing Session "How do we mange FX in TU?"

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 8.93 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 10.19 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 8.65 MB
ดาวน์โหลด

Knowledge-Sharing Session "How do we mange FX in TU?"

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 447 KB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 7.92 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 12.16 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 11.02 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 5.42 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 4.94 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 5.30 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 5.11 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 10.44 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 6.62 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2562

ปี 2562
ขนาดไฟล์ 7.62 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562

ปี 2562
ขนาดไฟล์ 5.93 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562

ปี 2562
ขนาดไฟล์ 6.04 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562

ปี 2562
ขนาดไฟล์ 4.98 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ปี 2561
ขนาดไฟล์ 4.71 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561

ปี 2561
ขนาดไฟล์ 7.43 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561

ปี 2561
ขนาดไฟล์ 6.68 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2561

ปี 2561
ขนาดไฟล์ 4.56 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 4.50 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2560

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 3.67 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2560

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 4.25 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2560

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 3.32 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 3.59 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 9.36 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 1.84 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 4.11 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 4.68 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 4.91 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 3.13 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ปี 2554
ขนาดไฟล์ 3.99 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานครึ่งปี 2554

ปี 2554
ขนาดไฟล์ 747 KB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2553

ปี 2552
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานครึ่งปี 2552

ปี 2552
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2552

ปี 2552
ขนาดไฟล์ 5.16 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานปี 2551 และแนวโน้มปี 2552

ปี 2551
ขนาดไฟล์ 4.00 MB
ดาวน์โหลด