ข้อมูลนำเสนอ

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 4/2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 3.52 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 3/2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 3.47 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 2/2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 1/2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 4/2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 3/2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 2/2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 1/2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 4/2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 3/2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 2/2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 1/2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 4/2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 3/2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 2/2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 2.62 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 1/2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 4/2562

ปี 2562
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 3/2562

ปี 2562
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
Download

จดหมายข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ฉบับไตรมาส 2/2562

ปี 2562
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
Download

3Q/2018 IR Quarterly

ปี 2561
ขนาดไฟล์ 2.35 MB
Download

1Q/2018 IR Quarterly

ปี 2561
ขนาดไฟล์ 949 KB
Download

IR Newsletter Oct - Dec 2017

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 753 KB
Download

IR Newsletter Jul - Sep 2017

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 799 KB
Download

IR Newsletter Apr - Jun 2017

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 802 KB
Download

IR Newsletter Jan - Mar 2017

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
Download

IR Newsletter Oct - Dec 2016

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
Download

IR Newsletter Jul - Sep 2016

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 1014 KB
Download

IR Newsletter Apr - Jun 2016

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 935 KB
Download

IR Newsletter Jan - Mar 2016

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
Download

IR Newsletter Oct - Dec 2015

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
Download

IR Newsletter Jul - Sep 2015

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
Download

IR Newsletter Apr - Jun 2015

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
Download

IR Newsletter Jan - Mar 2015

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 784 KB
Download

IR Newsletter Oct - Dec 2014

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 908 KB
Download

IR Newsletter Jul - Sep 2014

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
Download

IR Newsletter Apr - Jun 2014

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 327 KB
Download

IR Newsletter Jan - Mar 2014

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 319 KB
Download

IR Newsletter Volume 11/2013

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 418 KB
Download

IR Newsletter Volume 10/2013

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 392 KB
Download

IR Newsletter Volume 9/2013

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 390 KB
Download

IR Newsletter Volume 8/2013

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 670 KB
Download