เทปบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

Thai Union Earnings Conference Call สำหรับผลประกอบการของไตรมาส 3 2563

วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 (8:00 - 9:00 น., เวลากรุงเทพฯ)

ชมออนไลน์

Thai Union Earnings Conference Call สำหรับผลประกอบการของไตรมาส 2 2563

วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 (8:00 - 9:00 น., เวลากรุงเทพฯ)

ชมออนไลน์

Global Virtual Analyst Meeting for 1Q20 Results

วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 (10:00 - 11:30 น., เวลากรุงเทพฯ)

ชมออนไลน์

Webcast สำหรับผลประกอบการของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ไตรมาส 4 2562

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 (20:00 - 21:00 น., เวลากรุงเทพฯ)

ชมออนไลน์

4Q20 SET opportunity day

วันที่ : 12 มีนาคม 2564

ชมออนไลน์

3Q20 SET opportunity day

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563

ชมออนไลน์

2Q20 SET opportunity day

วันที่ : 21 สิงหาคม 2563

ชมออนไลน์

1Q20 SET opportunity day

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563

ชมออนไลน์