งบการเงิน

งบการเงิน ประจำปี 2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 645 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 739 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566

ปี 2566
ขนาดไฟล์ 699 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 841 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 628 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565

ปี 2565
ขนาดไฟล์ 602 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 886 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564

ปี 2564
ขนาดไฟล์ 726 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 881 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563

ปี 2563
ขนาดไฟล์ 820 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2562

ปี 2562
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2562

ปี 2562
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2562

ปี 2562
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2562

ปี 2562
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2561

ปี 2561
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2561

ปี 2561
ขนาดไฟล์ 599 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2561

ปี 2561
ขนาดไฟล์ 1019 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2561

ปี 2561
ขนาดไฟล์ 890 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2560

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2560

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2560

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2560

ปี 2560
ขนาดไฟล์ 1009 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2559

ปี 2559
ขนาดไฟล์ 968 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 872 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 593 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 606 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2558

ปี 2558
ขนาดไฟล์ 592 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 859 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 689 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 482 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2557

ปี 2557
ขนาดไฟล์ 592 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 1002 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 194 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 190 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2556

ปี 2556
ขนาดไฟล์ 169 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 231 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 652 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 642 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2555

ปี 2555
ขนาดไฟล์ 560 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2554

ปี 2554
ขนาดไฟล์ 936 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2554

ปี 2554
ขนาดไฟล์ 706 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2554

ปี 2554
ขนาดไฟล์ 692 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2554

ปี 2554
ขนาดไฟล์ 615 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2553

ปี 2553
ขนาดไฟล์ 849 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2553

ปี 2553
ขนาดไฟล์ 618 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2553

ปี 2553
ขนาดไฟล์ 589 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2553

ปี 2553
ขนาดไฟล์ 518 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2552

ปี 2552
ขนาดไฟล์ 809 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2552

ปี 2552
ขนาดไฟล์ 608 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2552

ปี 2552
ขนาดไฟล์ 634 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2552

ปี 2552
ขนาดไฟล์ 543 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2551

ปี 2551
ขนาดไฟล์ 821 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2551

ปี 2551
ขนาดไฟล์ 645 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2551

ปี 2551
ขนาดไฟล์ 611 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2551

ปี 2551
ขนาดไฟล์ 558 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2550

ปี 2550
ขนาดไฟล์ 775 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2550

ปี 2550
ขนาดไฟล์ 636 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2550

ปี 2550
ขนาดไฟล์ 616 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2550

ปี 2550
ขนาดไฟล์ 547 KB
ดาวน์โหลด